Lịch nộp các loại tờ khai thuế GTGT – TNDN – TNCN năm 2022

Nguyễn Đình Cường - Cập nhật lúc: 09:05 - 12/05/2024   - 134 lượt xem
`

I. Tổng quan về thời hạn nộp báo cáo thuế

Tờ Khai Hạn nộp chậm nhất
Báo Cáo Theo tháng Theo quý Theo năm
Thuế Môn Bài     30/1
Thuế giá trị gia tăng Ngày 20 tháng sau Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau
(Ngày 30 hoặc 31 tháng đầu quý sau)
 
Thuế thu nhập cá nhân Ngày 20 tháng sau Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau
(Ngày 30 hoặc 31 tháng đầu quý sau)
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp   Không phải nộp tờ khai
Chỉ cần tạm tính ra số tiền phải nộp
(Chậm nhất là ngày 30 tháng đầu quý sau)
 
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn – Đối với những doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng
hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC
và nghị định 123/2020/NĐ-CP
thì không phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 
Đối với những doanh nghiệp vẫn đang sử dụng hóa đơn giấy
hoặc hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC thì:
 
Ngày 20 tháng sau

Ngày 30 tháng đầu quý sau

 
Báo cáo tài chính
Quyết toán thuế: TNDN, TNCN
    31/03

Công ty Thiên Ưng bắt buộc kê khai thuế GTGT theo quý. Công ty phải tuân thủ yêu cầu này để đảm bảo báo cáo tài chính phù hợp. Các cơ quan thuế có liên quan bắt buộc phải nhận được thông tin chính xác và kịp thời từ công ty. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến hình phạt hoặc các hậu quả pháp lý khác. Để tránh mọi rắc rối không cần thiết, Công ty Thiên Ưng nên ưu tiên thực hiện nghĩa vụ báo cáo thuế GTGT và quản lý tài chính hiệu quả theo đó.

Tờ khai thuế GTGT của quý 4/2021:

+ Bắt đầu nộp Tờ khai thuế GTGT từ ngày: 01/01/2022

Khi bức màn kết thúc vào quý cuối cùng của năm 2021, các doanh nghiệp được nhắc nhở rằng họ có thời hạn đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 để nộp tờ khai thuế GTGT. Khi thời hạn này sắp đến gần, các công ty phải chủ động hành động để tránh bất kỳ hình phạt hoặc tiền phạt tiềm ẩn nào. Điều cần thiết là đảm bảo rằng tất cả các hồ sơ đều được cập nhật và chính xác trước khi gửi chúng để đánh giá. Vì vậy, hãy nắm quyền kiểm soát tình hình tài chính của bạn và đảm bảo rằng bạn đáp ứng thời hạn quan trọng này mà doanh nghiệp của bạn phụ thuộc vào nó!

Việc nộp tờ khai thuế GTGT quý 4 năm 2021 vào hoặc sau ngày 1 tháng 2 năm 2021 được coi là chậm và quá hạn. Việc gửi chậm trễ sau ngày này có thể bị phạt và do đó nên tránh bằng mọi giá. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng tất cả các tài liệu cần thiết được thu thập kịp thời và gửi phù hợp để tránh mọi rắc rối không cần thiết với cơ quan thuế.

Hàng tháng Công ty TNHH Hải Minh phải kê khai thuế TNCN. Những tuyên bố như vậy là bắt buộc đối với việc tuân thủ pháp luật của công ty và lưu giữ hồ sơ tài chính chính xác. Việc không gửi các báo cáo như vậy có thể dẫn đến hậu quả đáng kể, cả về tài chính và pháp lý. Do đó, điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo Công ty TNHH Hải Minh nộp kịp thời các tài liệu quan trọng này.

Tờ khai thuế TNCN của tháng 1 năm 2022:

+ Bắt đầu nộp Tờ khai thuế TNCN từ ngày: 01/02/2022 

Khi chúng ta sắp đến cuối tháng 1, bạn cần lưu ý rằng ngày 20 tháng 2 năm 2022 là hạn chót được chỉ định để nộp tờ khai thuế TNCN. Tuy nhiên, do một ngày lễ trùng vào Chủ nhật năm nay, thay vào đó, các bài dự thi sẽ được chấp nhận cho đến ngày làm việc tiếp theo, ngày 21 tháng 2. Đừng quên đánh dấu ngày mới này trong lịch của bạn và đảm bảo rằng bạn đã thu thập tất cả các tài liệu cần thiết để nộp kịp thời!

Nộp tờ khai thuế TNCN tháng 1 năm 2022 sau ngày 22 tháng 2 năm 2022 được coi là chậm nộp và bị coi là quá hạn nộp. Điều này tạo thành sự chậm trễ trong việc chuyển lợi nhuận cần thiết.

Lưu ý:

Nếu người nộp thuế lựa chọn khai thuế điện tử vào ngày cuối cùng của thời hạn và nếu cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế có trục trặc bất ngờ thì người nộp thuế phải xuất trình đầy đủ hồ sơ khai thuế cùng các chứng từ liên quan. . Việc thanh toán thuế điện tử cũng phải được thực hiện nhanh chóng trong vòng 24 giờ sau khi hoạt động trở lại để tránh bị phạt hoặc bất tiện.

– Cụ thể về cách xác định thời hạn của từng loại tờ khai/báo cáo thuế các bạn xem tại đây: 

Cách xác định kỳ kê khai thuế 

Lịch nộp báo cáo thuế năm 2022

Lịch nộp báo cáo thuế năm 2022

Lưu ý: quá thời hạn nộp trên doanh nghiệp chưa nộp tờ khai thuế sẽ bị xử lý theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
Cụ thể các mức phạt theo thời gian nộp chậm xem tại đây: Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế

II. Hướng dẫn cụ thể, chi tiết về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Để tuân thủ các quy định tại Điều 44 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp thích hợp. Các cá nhân và tổ chức bắt buộc phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý này để tránh mọi rắc rối hoặc hình phạt tiềm ẩn. Bằng cách làm theo các hướng dẫn này, người nộp thuế có thể đảm bảo quy trình thuế diễn ra suôn sẻ và hiệu quả đồng thời duy trì trách nhiệm của họ với tư cách là công dân tuân thủ luật pháp.

Cụ thể như sau:

Quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là một bước cần thiết đối với các loại thuế khai theo tháng, quý. Thời lượng được phân bổ cho các bài nộp như vậy được nêu như sau:

Đối với các đối tượng kê khai, nộp thuế theo tháng thì phải quyết toán chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo sau khi phát sinh.

Thời hạn nộp và nộp thuế theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế, không có trường hợp ngoại lệ.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với các loại thuế có kỳ tính thuế hàng năm được xác định như sau:

Hết tháng thứ ba kể từ năm tài chính hoặc năm dương lịch, người nộp thuế phải xuất trình hồ sơ quyết toán thuế năm. Ngoài ra, trước khi bắt đầu tháng Hai trong bất kỳ năm dương lịch hoặc năm tài chính nào tiếp theo, một cá nhân phải nộp tờ khai thuế hàng năm để tránh mọi hình phạt có thể xảy ra.

Cá nhân tự quyết toán thuế phải đảm bảo nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trước khi kết thúc tháng thứ tư của năm dương lịch. Không làm như vậy có thể dẫn đến hình phạt hoặc các hậu quả khác. Do đó, điều quan trọng là người nộp thuế phải lưu ý đến thời hạn này và hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết theo đó.

Chậm nhất vào ngày 15 tháng 12 của năm trước, đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán là chủ doanh nghiệp, cá nhân phải nộp hồ sơ khai thuế khoán. Nếu chủ doanh nghiệp hoặc cá nhân mới tham gia, họ sẽ có 10 ngày kể từ ngày bắt đầu nộp tờ khai thuế cố định.

Thời hạn nộp tờ khai thuế đối với các khoản thuế đã nộp và đã báo cáo khi phát sinh nghĩa vụ thuế là mười ngày, kể từ ngày phát sinh.

Trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày phát sinh sự kiện. Theo quy định của Chính phủ, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế liên quan đến thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định. Ngoài ra, tiền cấp quyền khai thác, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cùng với lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài cũng phải kê khai tương ứng. Nguồn thu từ báo cáo lợi nhuận xuyên quốc gia phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trước khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Là một mô hình ngôn ngữ AI, tôi cố gắng chuyển đổi linh hoạt và tinh chỉnh nội dung đã cho một cách liền mạch bằng cách sử dụng các kỹ thuật khác nhau như tái cấu trúc các thành phần ngữ pháp, thay thế từ bằng từ đồng nghĩa và sửa đổi chủ ngữ câu một cách sáng tạo.

Theo Điều 86 của Thông tư số 80/2021/TT-BTC thì:

Để đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, hồ sơ khai thuế phải được nộp trong một khung thời gian cụ thể. Các khung thời gian này được nêu tại Khoản 1 5 Điều 44 của Luật Quản lý thuế và được quy định chi tiết hơn tại Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ CP. Tương tự, thời hạn nộp thuế thực hiện theo Khoản 1 3 Điều 55 Luật Quản lý thuế và được quy định rõ hơn tại Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ CP… Trường hợp ngày nghỉ lễ theo quy định rơi vào các thời hạn này thì người nộp thuế có quyền thêm thời hạn nộp hồ sơ kê khai hoặc nộp tiền, cụ thể là ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ lễ đó như đã nêu tại Khoản 1 nêu trên… Điều quan trọng là người nộp thuế phải nắm rõ các quy định pháp luật xung quanh việc kê khai và nộp thuế để thực hiện đúng và đúng hạn đồng thời tránh mọi hình phạt hoặc phí không cần thiết có thể phát sinh do không tuân thủ các quy định pháp luật xã hội.

Khám phá thêm về thời hạn nộp thuế TNDN, VAT, TNCN và LPMB sắp tới trong năm 2022 với lời mời từ chuyên gia tài chính đáng kính Thiên Ưng. Tìm hiểu sâu hơn về chủ đề quan trọng này với sự hướng dẫn của Kế toán Thiên Ưng và đảm bảo tuân thủ kịp thời để tránh mọi rắc rối.

Nguyễn Đình Cường

Ông Nguyễn Đình Cường (MSNV:199564) chủ trang web SHOPSVIETTEL.COM là chuyên viên CEO Viettel có kinh nghiệm SEO Website, bán hàng, hỗ trợ khách hàng hơn 10 năm (vào Viettel tư năm 2013) Cường Viettel chuyên viên giải pháp doanh nghiệp, cá nhân như GPS, Chữ ký số, Cloud,...liên hệ hỗ trợ giải đáp tư vấn số chính theo thông tin nhân dự Vietteltelecom 0979.288.617(Zalo)
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận